Werkcorporatie DON.

Thuis in duurzame ontwikkeling.

 

Werkcorporatie DON is het best te vergelijken met de ons bekende woningcorporatie (woningbouwvereniging), die een lange Nederlandse geschiedenis kent.

Een woningcorporatie zorgt voor huisvesting (bouwen en beheren van woningen) voor groepen woningzoekenden en burgers, die niet op eigen kracht een woning kunnen bemachtigen.

Stichting Werkcorporatie DON is een organisatie die leer-, werk-, stage- en vrijwilligersplekken aanbiedt voor mensen die geen kans krijgen op betaald werk of een opleiding.

De Werkcorporatie werkt samen met verschillende partijen en partners in een keten van werk, producten en diensten.

De werkcorporatie maakt werkplekken voor mensen die in de bijstand zitten, werkloos of gepensioneerd zijn of een (omgevings)beperking hebben en een zinvolle dagbesteding willen hebben.

Werkcorporatie DON richt zich op mensen met een (omgevings)beperking, waardoor deelname aan werk en scholing bemoeilijkt wordt. DON biedt hun nieuw werk. Nieuw Werk dat als doel heeft de deelnemers perspectief te bieden richting praktijkscholing, werk en/of een zinvolle dagbesteding.

Werkcorporatie DON vraagt bij haar medewerkers een kostenbijdrage, bijvoorbeeld in de vorm van een PGB of een eigen bijdrage door minimaal 8 uur mee te werken in de organisatie.

De deelnemers zullen onder begeleiding van regulier betaalde medewerkers, een bedrijfscoach en vrijwilligers, verschillende werkzaamheden uitvoeren aan de hand van beroepservaringskaarten. De werkzaamheden van de deelnemers worden afgestemd op de eigen mogelijkheden en vaardigheden. 

Werkcorporatie DON werkt in een keten samen met diverse organisaties en haalt haar inkomsten uit:

 • Beweeg, onderwijs, spel en sportactiviteiten (BOSS)
 • Energiebesparingsprojecten vanuit gemeenten en/of bedrijven
 • Herstel- en zorgactiviteiten
 • Horeca, waaronder een restaurant, sportkantine en vergaderaccommodaties
 • Preventie activiteiten
 • Speciale arrangementen en evenementen
 • Verhuur locatie en sportvelden
 • Verkoop van ambachtelijke producten en cadeaus

Werkcorporatie DON en ketenpartners houden zoveel mogelijk rekening met het milieu en werken duurzaam bij

 • Afvalscheiding
 • 2e en 3e hands meubilair
 • Hergebruik van materialen
 • Biologische producten

 Contact